Poland

Thursday 14th June 2018, Krakow – Poland

Kto powinien uczestniczyć?

Warsztaty te są przeznaczone dla producentów blach fałdowych, monterów, studentów, techników i inżynierów  budownictwa, pracowników naukowych i dydaktycznych, oraz specjalistów działających w krajowych i europejskich instancjach normalizacyjnych, w szczególności w ramach TC250.

Dokumenty dostarczone w ramach warsztatów:

Uczestnicy warsztatu otrzymają prezentacje i związane z nimi dokumentacje techniczne.  Organizatorzy przygotują i dostarczą uczestnikom raport z dyskusji w trakcie warsztatów.

Uczestnictwo w warsztatach jest nieodpłatne, niemniej należy się zarejestrować. Ilość miejsc jest ograniczona, będzie wiec decydowała kolejność zgłoszenia.

PROGRAMME & DOCUMENTATION